วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมครูผู้ช่วยวิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

Advertisement

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564

ว25/2564 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVD – 19) จึงทำให้ส่วนราชการไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามปกติได้
ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เข้าสอบในการเดินทางไปสอบในจังหวัดที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ จึงมีมติ ดังนี้

๑. กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสภาวการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID – 19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒. มอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดสอบ ภาค ก ความรู้
ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิซาชีพ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การใดที่ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ได้ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงไปแล้ว ให้ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

Advertisement

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

วิธีการจัดสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 ในสภาวการณ์การโควิด-19

Advertisement

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3534-25-2564.html

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments