วิธีการรับเงินคืน กบข. เมื่อสมาชิกลาออกจากราชการจะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกขอรับเงินคืนด้วยวิธีใด

1946

วิธีการรับเงินคืนเมื่อสมาชิกลาออกจากราชการจะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกขอรับเงินคืนด้วยวิธีใด

วิธีการรับเงินคืน กบข.
วิธีการรับเงินคืน กบข.

วิธีการรับเงินคืนเมื่อสมาชิกลาออกจากราชการจะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกขอรับเงินคืนด้วยวิธีใด กรณีถ้าสมาชิกขอรับเงินคืนทั้งหมด สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินผ่านทางเช็ค ธนาณัติ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของท่าน โดยเลือกได้เพียง 1 วิธีเท่านั้น

ส่วนท่านใดที่ยังไม่มีแผนรีบใช้เงินก้อนก็สามารถออมต่อกับ กบข. ได้ จะออมต่อทั้งหมด หรือ ทยอยขอรับเงินเป็นงวด ๆ หรือขอรับบางส่วนก่อนก็ได้ โดย กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านเพียงทางเดียว

สำหรับวิธีการขอรับเงินคืนและช่องทางการรับเงิน สมาชิกสามารถระบุในแบบฟอร์มขอรับเงินคืนได้เลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1179

วิธีขอรับเงินคืนจาก กบข
วิธีขอรับเงินคืนจาก กบข

โดยสมาชิกสามารถขอรับเงินคืนได้ทั้งหมด 6 กรณี ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ขอรับเงินคืนทั้งก้อน
2. ขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือชราภาพ
3. ขอฝากเงินทั้งก้อนให้กองทุนบริหารต่อและจะขอรับเงินคืนทั้งหมดในอนาคต
4. ขอทยอยรับเงินคืนเป็นงวดๆ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี
5. ขอรับเงินคืนบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับเงินคืนเป็นงวดๆ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี
6. ขอรับเงินคืนบางส่วน ส่วนที่เหลือให้กองทุนบริหารต่อ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ วิธีการรับเงินคืน กบข. เมื่อสมาชิกลาออกจากราชการจะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกขอรับเงินคืนด้วยวิธีใด จากเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ค่ะ