วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

9385
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดแผนการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดแผนการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

ข้อมูลที่สามารถดาวนโหลดได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ตารางออกอากาศ
2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)
3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
4. วีดีโอการเรียนการสอน

คุณครูและผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ตารางออกอากาศ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)  สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม) วีดีโอการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก เข้าสู่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ
1. คลิกที่เมนูตารางสอนที่หน้าแรกของเว็บไซต์
2. คลิกเลือกช่องชั้นเรียนที่ต้องการดาวน์โหลด
3. ทางขวามือคุณครูจะพบเมนูดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ
4.คลิกดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศตรงหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะ

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีการดาวน์โหลดกําหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา
1. ที่เมนูหน้าแรกของเว็บไซต์คุณครูและผู้ปกครองเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือเมนูชมย้อนหลัง
2. คลิกเลือกช่องรายการชั้นเรียนที่ต้องการดาวน์โหลด
3. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล
4. คลิกที่กำหนดการรายชั่วโมงตามเมนูเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีการดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
1.ที่หน้าแรกของเว็บไซต์คุณครูหรือผู้ปกครองเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง
2. คลิกเลือกช่องรายการชั้นเรียนวิชาที่คุณครูต้องการที่จะดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน
3. คลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้และวันที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจะแบ่งแยกตามวันที่และหน่วยการเรียนรู้ค่ะ
4. คลิกเลือกสื่อประกอบการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลด

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

วิธีการดาวน์โหลดวีดีโอการเรียนการสอน
1. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง
2. คลิกเลือกช่องรายการชั้นเรียนวิชาที่คุณครูหรือผู้ปกครองต้องการ
3. คลิกเลือกหน่วยการเรียนรู้และวันที่ที่คุณครูหรือผู้ปกครองต้องการ
4. คลิกขวาที่วีดีโอการเรียนการสอนเลือก save video as หรือบันทึกวีดีโอเป็นและทำการจัดเก็บวิดีโอไว้ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ

วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีดาวน์โหลดข้อมูล จาก DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการสอน ดาวน์โหลดวิดีโอ

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความ วิธีการดาวน์โหลดข้อมูล จากเว็บไซต์ DLTV ดาวน์โหลดตารางออกอากาศ ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดวีดีโอการเรียนการสอน จะเป็นประโยชน์กับคุณครูและผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนนี้และขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์DLTV เป็นอย่างสูงค่ะ