วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาวิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64

วิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64

Advertisement

ป็นเรื่องราวที่หลายท่านกำลังตามหาว่าจะมีวิธีดูผลคะแนนอย่างไร วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 สำหรับการประกาศผลสอบสอบท้องถิ่น ที่ได้มีการทดสอบไปแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งในวันสอบดังกล่าวได้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คือ วันสอบเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และแบ่งสถานที่สอบดังนี้ กลุ่มภาคเหนือจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มภาคกลางจำนวน 3 กลุ่ม  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มภาคใต้ จำนวน 2 กลุ่ม

วิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64 ทำได้ด้วยการเข้าดูคะแนนการสอบเฉพาะของตนเองระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้ทางเว็บไซต์ https://dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ตรวจผลคะแนนการสอบ” โดยกรอกรหัสเลขประจำตัวประชาชน และรหัสเลขประจำตัวการสอบ แล้วระบบจะแจ้งผลคะแนนการสอบให้ทราบทันที

ดังภาพที่แสดงวิธีการดูผลคะแนนสอบท้องถิ่น สอบปี 2564 วิธีดูผลคะแนนท้องถิ่น ประกาศผล พ.ศ. 2565

ดูผลคะแนนสอบท้องถิ่น-2564-วิธีดูผลคะแนนท้องถิ่น 2565

 

สำหรับขั้นตอนการดูคะแนนสอบท้องถิ่น แบบละเอียดทางเว็บไซต์จะมาเพิ่มเติมให้อีกครั้งหลังระบบเปิดให้ดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :: วิธีตรวจรายชื่อ สอบท้องถิ่น 2564 ผลการสอบท้องถิ่น 64 ประกาศผล 10 ม.ค. 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 วันไหน หาคำตอบ วันประกาศผลสอบ ท้องถิ่น64 ได้ที่นี่

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 หรือผลสอบท้องถิ่น 64 :https://www.dlaapplicant2564.com/

ก. กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้
– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
– เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)
โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอําเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

2. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบ ในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

3. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค หรือ ผลสอบท้องถิ่น 64”

ประกาศผลสอบแล้ว

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กำแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ 2-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564เหนือ2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแก้ว <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-1

Advertisement

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง2-3

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัคร

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคกลาง เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564กลาง3-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 2-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยนครพนม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564อีสาน 3-3

Advertisement

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎร์ธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น>

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้1-3

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564 : กลุ่มภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย   ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  สตูล<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-1

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-2

ผลการสอบแข่งขันท้องถิ่น2564ใต้2-3

ท่านสามารถเข้าตรวจผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ เว็บไซต์ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ค ปี 2564 :https://www.dlaapplicant2564.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 วันไหน หาคำตอบ วันประกาศผลสอบ ท้องถิ่น64 ได้ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X