วิธีดูผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565

2880

วิธีดูผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565

วิธีดูผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 - 4 มีนาคม 2565
วิธีดู ผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565

การสอบ RT เป็น การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน วิธีดูผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 สามารถเข้าดูผลสอบได้ ตามลิงก์ข้างล่างนี้

ลิงก์ประกาศผลสอบ RT ป.1 2564 สำหรับรายบุคคล คลิกที่นี่

วิธีดู ผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 เมื่อเข้าลิงก์ด้านบน จะพบกับหน้าต่างด้านล่างนี้

วิธีดูผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 - 4 มีนาคม 2565
วิธีดู ผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล ปีการศึกษา 2564 ดูผลสอบ RT ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565

การเข้าดูผลสอบรายบุคคลให้กรอกรายละเอียดดังนี้

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. รหัสยื่นยันตัวตน (ในรูปคือ UP9FY) *ให้ใส่ตามภาพรวมถึงตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่*

ลิงก์ประกาศผลสอบ RT ป.1 2564 สำหรับรายบุคคล คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบ RT การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565