วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

5174

วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สวัสดีครับวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูล วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ >> http://203.159.250.66/obec-cer/certificate.php

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อในการอบรมคือ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบผลการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบสถานะ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้เข้ารบการอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังภาพครับ

วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบ การอบรมทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เข้าเว็บไซต์ >> http://203.159.250.66/obec-cer/certificate.php

มีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร (+66) 02-281-6071 E-mail: [email protected]

พัฒนาระบบโดย
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ DLICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2