Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต

คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในชีวิตราชการการมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งก็คือ เรื่อง วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต โดยคุณครูหลายท่าน อาจยังไม่ทราบว่า มีระบบการตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถทำการเช็คได้ตลอดเวลาได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ไปดูวิธีการขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต กันเลยค่ะ
1.คุณครูเข้าเว็บไซต์ ตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต  ได้ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://thanundon.soc.go.th/

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต
คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต
เข้าเว็บไซต์

2. คุณครูทำการเลือกที่ เมนู สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ด้านซ้ายมือ ดังภาพค่ะ

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต
คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต

3. คุณครูทำการกรอกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ ชื่อสกุล วันเกิด รหัสผ่าน โดยหากเข้าใช้งานระบบครั้งแรกไม่กรอกรหัสผ่านนะคะ และในส่วนของวันเกิดให้คุณครูนำเมาส์ชี้ค้างไว้ที่ปีเกิดระบบจะเลื่อนปีเกิดให้อัตโนมัติ จากนั้นคุณครูจะสามารถเลือกปีเกิดของคุณครูได้ค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คุณครูเลือกที่เข้าสู่ระบบเลยค่ะ

คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต
คุณครูอ่านที่นี่ วิธีตรวจสอบ วันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต

4. ระบบจะทำการเช็ควันที่ ขอเครื่องราชฯ จากระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ตให้คุณครูเลยค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม เชื่อว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครู และมีความสำคัญกับคุณครูเป็นอย่างยิ่งแน่นอนค่ะ ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย

 

 

You might also like