วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร

233

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่ ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน rh www bangkokbiznews com และ https:// welfare. mof go th https //บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http //welfare.mof.go.th

advertisement

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ "ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" และ "ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่

ตรวจสอบ/เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 และลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 66 อัปเดตล่าสุด ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน rh www bangkokbiznews com และ https:// welfare. mof go th https //บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http //welfare.mof.go.th

กรณีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เดินทางไปยืนยันตัวตน ผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– ธนาคารกรุงไทย
ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยยังไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ
-ธนาคารออมสิน*
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) *
*ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566
กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
1. ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดําเนินการได้ 2 วิธี คือ อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์
2. ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต้องติดต่อ หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบ/ขอแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นยันตัวตนได้ที่นี่
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ เพื่อยืนยันตัวตน

advertisement

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ "ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" และ "ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ "ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" และ "ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ "ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" และ "ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ" ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่
วิธียืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” ต้องทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

advertisement

ตรวจ สอบ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 2566 เช็คบัตรคนจน เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th