วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

1805
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ มาฝากทุกท่านค่ะ ซึ่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เผยแพร่ วิธีลงทะเบียน เราชนะ  โดย โครงการเราชนะ เป็นโครงการที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โครงการเราชนะ มีระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม-31 พฤษภาคม 2564

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

ซึ่งมีกลุ่มผู้ที่เข้าข่าย ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ ได้แก่ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ กลุ่มที่ยืนยันตัวตนเปิด G-Wallet ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ใหม่ และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน Website www.เราชนะ.com  29 มกราคม 2564-12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากภาษี 2562
5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชี เกิน 500,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2563

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

โดยมีกำหนดการลงทะเบียน เราชนะ ดังนี้ วันที่ 29 มกราคม 2564  กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มที่ 1 เงินเข้าบัตร กลุ่มที่ 2 ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มที่ 3 ทยอยตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดลงทะเบียนกลุ่มที่ 3
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มที่ 2 และ 3 ใช้สิทธิผ่าน เป๋าตัง ได้

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

ในส่วนของการลงทะเบียน เราชนะ ผ่านเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ ค่ะ

1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
จากนั้นเลือกที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะและอ่านข้อตกลงรายละเอียด จากนั้นกด ยอมรับ และกดที่ยืนยัน

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

2. จะปรากฏหน้าลงทะเบียน ซึ่งต้องทำการกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

3.จากนั้นระบบจะส่ง OTP เข้ามาในโทรศัพท์ให้ทุกท่าน ทำการกรอกรหัส OTP และกดที่ยืนยัน OTP

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

รายละเอียดสิทธิที่ได้รับ ให้วงเงินรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 675 หรือ 700 บาท สามารถสะสมได้ถึง
31 พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  และในส่วนของกลุ่มที่ใช้ผ่าน เป๋าตัง ให้วงเงินรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท สามารถสะสมได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

เมื่อทุกท่านลงทะเบียนเราชนะผ่านเรียบร้อยแล้ว จะมีวิธีการใช้งาน เราชนะ ดังภาพต่อไปนี้เลยค่ะ

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

 

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

ซึ่งสามารถสรุป ไทม์ไลน์ โครงการเราชนะได้ดังภาพต่อไปนี้เลยค่ะ เริ่มต้นตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 ไปจนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งในส่วนของ ประชาชน และร้านค้า

วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ
วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล วิธีลงทะเบียน เราชนะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย วิธีลงทะเบียน เราชนะ จาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ค่ะ