วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

8976
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี เปลี่ยน เมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย อย่างละเอียดมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเชื่อว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านที่กำลังต้องการมีระบบบริหารจัดการชั้นเรียนหรือ สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามงานของนักเรียน ไปดูเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย อย่างละเอียดกันเลยค่ะ

1.คุณครูเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีของ Gmail หรืออีเมล์ของโรงเรียนที่เป็นนามสกุล @ccc.ac.th แล้วคลิกที่ 9
จุดได้เลยค่ะ
2.จากนั้นคุณครูคลิกเลือกที่บัญชีโดยสังเกตว่าคุณครูจะเห็นว่าเป็นรูปภาพของคุณครูเอง
3. จากนั้นคุณครูคลิกที่เมนู Data and Personalization

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

4.จากนั้นคุณครูจะสังเกตเห็นว่ามีเมนูภาษาซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Language คุณครูคิดเลือกที่ภาษา

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

5. คลิกที่เพิ่มภาษาเพื่อทำการเพิ่มภาษาไทย

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

6. คุณครูจะพบว่าจะมีหน้าต่างของภาษาขึ้นมาให้คุณครูพิมพ์คำว่าไทยเพื่อทำการค้นหา
7. ผลการค้นหาพบภาษาไทยให้คุณครูคลิกเลือกโดยสังเกตว่าผลการค้นหาจะเป็นแถบสีเทา
8. จากนั้นให้คุณครูคิดที่เลือก เพื่อทำการเลือกภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

9. เมื่อคุณครูทำการเลือกภาษาไทยให้คุณครูคิดที่ลูกศรตามภาพในข้อ 9 เพื่อนำภาษาไทยขึ้นไปใช้แทนภาษาอังกฤษ
10. คุณครูจะสังเกตเห็นว่าภาษาไทยอยู่ข้างบน ซึ่งหมายถึง ภาษาที่เริ่มต้นก็จะหมายความว่า เมนูใน Google classroom ของคุณครูจะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย แล้วค่ะ จากนั้นให้คลิกที่ลูกศรตามภาพในข้อที่ 10 เพื่อเป็น
การเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนภาษา อังกฤษ เป็นภาษาไทย ใน Google classroom ค่ะ

วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย
วิธีเปลี่ยนเมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย

เพียงเท่านี้คุณครูก็จะได้ เมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทย แล้วค่ะ ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าบทความ เมนูใน ห้องเรียนออนไลน์ google classroom เป็นเมนูภาษาไทยอย่างละเอียด จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับวิธีการเพิ่มนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom ค่ะ