วิธีใช้งาน LINE หมอพร้อม วิธีลงทะเบียน หมอพร้อม ขอรับ วัคซีนโควิด 19

1446
12 ฟังก์ชั่นการทำงานของ LINE หมอพร้อม สำหรับวัคซีนโค ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19
12 ฟังก์ชั่นการทำงานของ LINE หมอพร้อม สำหรับวัคซีนโค ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19

วิธีใช้งาน LINE หมอพร้อม วิธีลงทะเบียน หมอพร้อม  ขอรับ วัคซีนโควิด 19

การทำงานของหมอพร้อม Version 2 สำหรับบริการวัคซีนโควิด 19 แก่ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือกสมอง โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วนที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19

วิธีการเพิ่มเพื่อน Line หมอพร้อม ทำได้โดยค้นหา หมอพร้อม ใน บัญชีทางการ (Official Account) บน LINE Application ค้นหาด้วยคำว่า  หมอพร้อม และกด เพิ่มเพื่อน

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 02
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 02
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 03
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 03

วิธีลงทะเบียนใช้งาน หมอพร้อม ทำได้โดย กด ลงทะเบียน หรือ กด ลงทะเบียนใช้งาน หมอพร้อม จากนั้น กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ Line OA หมอพร้อม ขั้นตอนต่อไป กดยินยอม ให้ หมอพร้อม ส่งการแจ้งเตือน จากนั้น ทำการ กดรับทราบ คำชี้แจง การรับวัคซีนโควิด 19

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 04
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 04

กรณีที่ 1 มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอกชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด กรณีมีข้อมูลในระบบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และ กดบันทึกได้ทันทีค่ะ จากนั้น จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกด ปิด ได้ทันที หรือ กดดูข้อมูลบัญชี จากนั้น จะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 05
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 05

กรณีที่ 2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอกชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริงและกดที่ถัดไป จากนั้น กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยและกดบันทึกนะคะ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ และ จะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จค่ะ

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 06
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 06
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 07
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 07
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 08
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 08

การเพิ่มบุคคลอื่น ใน Line หมอพร้อม ทำได้โดย กดเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว กดปุ่ม เพิ่มบุคคลอื่น จากนั้น เลือกความสัมพันธ์ และทำตามขั้นตอนการเพิ่มบุคคลอื่นดังภาพค่ะ

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 09
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 09
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 10
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 10
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 11
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 11
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 12
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 12

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 15
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 15

การจองคิวฉีดวัคซีน สามารถทำได้โดยกดเมนูจองคิวฉีดวัคซีน covid-19 กดที่จองและกดที่รับสิทธิ์ จากนั้นจะมีแบบคัดกรองให้ทุกท่านทำแบบคัดกรองและกดบันทึกเมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงยืนยันการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดที่ยินยอม เลือกประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาลวันเวลาเพื่อจองคิวฉีดวัคซีน และกดยืนยันจากนั้นจะปรากฏหน้าจอยืนยันการจองวัคซีนสำเร็จ และปรากฏข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีน covid 19

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 16
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 16
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 17
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 17
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 18
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 18
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 19
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 19

ฟังก์ชั่นการเปลี่ยน การจองคิวฉีดวัคซีน กดที่รายละเอียดเพิ่มเติมบนข้อความยืนยันนัดหมายฉีดวัคซีน covid-19 หรือกดที่เมนูข้อมูลการจองวัคซีนเข็มที่ 1 จากนั้นกดที่ปุ่มเปลี่ยนการจองเลือกประเภทโรงพยาบาลวันเวลาใหม่เพื่อจองวัคซีนและกดยืนยันจะปรากฏหน้าจอยืนยันการจองวัคซีนสำเร็จ และจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีน covid-19 ใหม่

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 20
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 20
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 21
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 21

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 22
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 22

ฟังก์ชันที่ 6 แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีน covid19 เข็มที่ 1

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 23
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 23

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 24
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 24

ฟังก์ชันที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีนใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 25
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 25
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 26
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 26

ฟังก์ชันที่ 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์และกดบันทึกจากนั้นหน้าจอจะแสดงการทำแบบประเมินเรียบร้อยกรณีไม่มีอาการ และหน้าจอแสดงการทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วกรณีมีอาการ โดยการแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จะมีการแจ้งเตือนดังต่อไปนี้หลังฉีดวัคซีน 1 วันหลังฉีดวัคซีน 2 ถึง 7 วันหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 27
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 27
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 28
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 28
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 29
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 29

ฟังก์ชันที่ 9 แจ้งเตือนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 2

 

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 30
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 30
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 31
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 31

ฟังก์ชันที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการรับวัคซีนและใบแจ้งเตือนอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 32
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 32
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 33
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 33

ฟังก์ชันที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองฉีดวัคซีนสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 34
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 34
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 35
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 35

ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนและกดบันทึกซึ่งการแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะแจ้งเตือนหลังฉีดวัคซีน 1 วันหลังฉีดวัคซีน 2 ถึง 7 วันและหลังฉีดวัคซีน 8 ถึง 30 วัน

LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 36
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 36
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 37
LINE หมอพร้อม ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 37

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ วิธีใช้งาน LINE หมอพร้อม วิธีลงทะเบียน หมอพร้อม ขอรับ วัคซีนโควิด 19 จากเพจหมอพร้อม ค่ะ

หมอพร้อม,ลงทะเบียนรับวัคซีน,วัคซีน Covid19,ไลน์หมอพร้อม ,แอพหมอพร้อม ,ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม ,Covid19, วัคซีน Covid19 , วิธีใช้งานหมอพร้อม,วิธีรับวัคซีน ,วัคซีน Covid,Line หมอพร้อม ,LINE OA หมอพร้อม