ว.17 /2564 แนวปฏิบัติ การขอมี วิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

9497

ว.17 /2564 แนวปฏิบัติ  การขอมี วิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

วิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
วิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติ การดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาได้มีหนังสือหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

ว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่กคศกำหนดและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 มาก่อนจะสามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวดที่ 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้หรือไม่นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ก.ค.ศ. กำหนดและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ซึ่งมีคุณสมบัติในการยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ให้สามารถ ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของหมวด 5 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ว_17__2564 1
ว_17__2564 1
ว_17__2564 2
ว_17__2564 2

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวปฏิบัติ การดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล แนวปฏิบัติ การดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จาก ก.ค.ศ. ค่ะ