วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

 

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ได้เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณารับย้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ามขนาดสถานศึกษาเกินกว่า ๑ ขนาด และขออนุมัตินำตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่ว่าง เพื่อใช้ในการรับย้าย กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Advertisement

กลุ่ม 2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป โดยขอยกเว้นข้อความในวิธีการข้อ ๑.๑ ความว่า”ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน” ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ กศจ. ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงเรียนมาเพื่อโปรดหราบ

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments