วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาว 9 วิทยฐานะครู ก.ค.ศ.ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะครู ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564

ว 9 วิทยฐานะครู ก.ค.ศ.ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะครู ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564

Advertisement

 

ว9 2564 เกณฑ์วิทยฐานะครู
ว9 2564 เกณฑ์วิทยฐานะครู

ว 9 วิทยฐานะครู ก.ค.ศ.ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะครู ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานก.ค.ศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัตินั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามแนวปฏิบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1

Advertisement

3 คำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูได้ยื่นไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 1-4 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดไฟล์ ว 9 วิทยฐานะครู ประกาศเกณฑ์วิทยฐานะครู ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564  คลิกที่นี่

 

Advertisement

การปรับปรุงวิทยฐานะครู, ขอวิทยฐานะครู, ระบบวิทยฐานะครู, ว.PA, วิทยฐานะครู, วิทยฐานะครู PA, วิทยฐานะครูเกณฑ์ใหม่, วิทยฐานะครูแนวใหม่, เกณฑ์วิทยฐานะครู, เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่, เงินวิทยฐานะครู Digital Performance Appraisal : DPA, DPA, ระบบ DPA, ระบบ DPA ครู., ระบบ DPA ครู วิทยฐานะ, วิทยฐานะ DPA, วิทยฐานะครู., วิทยฐานะศึกษาครู, วิทยฐานะครู PA ครู, วิทยฐานะครู2564, วิทยฐานะครูPA, วิทยฐานะครูใหม่, เกณฑ์ PA

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments