Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.กาญจนบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 115 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 115 อัตรา ดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 16 อัตรา

2. เกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

3. คณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา

4. คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

5. คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

6. ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

7. ดนตรีศึกษา จำนวน 4 อัตรา

8. ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา

9. เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

10. นาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

11. แนะแนว จำนวน 3 อัตรา

12. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

13. ประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา

14. พลศึกษา จำนวน 6 อัตรา

15. ภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

16. ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

17. ภาษาไทย จำนวน 24 อัตรา

18. ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา

19. ภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา

20. ภาษาอังกฤษ จำนวน 21 อัตรา

21. ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

22. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 115 อัตรา

ที่มาจากภาพ :

 


You might also like