Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.กาฬสินธุ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 79 อัตรา

Advertisement

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 16 กลุ่มวิชา รวม 79 ตำแหน่ง ดังนี้

ที่มา : เพจครูหนึ่งจักรยาน


You might also like