Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.ชลบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 59 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมีจำนวน 15 สาขาวิชาเอก และ จำนวนอัตราว่าง 59 อัตรา ดังนี้ครับ

1. ภาษาอังกฤษ 7 อัตรา 

2. ภาษาไทย 14 อัตรา 

3. ภาษาจีน 1 อัตรา 

4. แนะแนว 4 อัตรา 

5. เคมี 1 อัตรา 

6. ฟิสิกส์ 1 อัตรา 

7. นาฏศิลป์ 3 อัตรา 

8. ชีววิทยา 1 อัตรา 

9. ดนตรีสากล 1 อัตรา 

10. ดนตรีไทย 1 อัตรา 

11. การเงินและบัญชี 1 อัตรา 

12.  การประถมศึกษา 7 อัตรา 

13. ปฐมวัย 14 อัตรา 

14. ศิลปศึกษา 1 อัตรา 

15. การศึกษาพิเศษ 2 อัตรา 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

 

ที่มาของข้อมูล : เพจครูหนึ่งจักรยาน


You might also like