Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.นครพนม เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 32 อัตรา

Advertisement

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 17 กลุ่มวิชา รวม 32 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ปฐมวัย จำนวน 8 อัตรา

2.  ภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

3. คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

5.วิทยาศาตร์ จำนวน 3 อัตรา

6. ประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

7. พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

8. เคมี จำนวน 1 อัตรา

9. ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

10. ฟิสิกส์ จำนวน 1อัตรา

11. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

12. ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

13. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

14. ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา

15. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

16. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1อัตรา

17. การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รวมอัตราว่าง 32 อัตรา

ที่มา : เพจครูหนึ่งจักรยาน


You might also like