Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 127 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 127 อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 อัตรา
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 23 อัตรา
3. กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา
4. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 24 อัตรา
5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 11 อัตรา
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา
10. กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
11. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
12. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
13. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
14. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
15. กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา
16. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
17. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ที่มา : มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2561 


You might also like