Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.ปทุมธานีเปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 211 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 211 อัตรา ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ 30 อัตรา
2. ภาษาไทย 53 อัตรา
3. ภาษาจีน 4 อัตรา
4. ภาษาฝรั่งเศส  1 อัตรา
5.ภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา
6. ปฐมวัย  35 อัตรา
7. ประถมศึกษา  9 อัตรา
8. พลศึกษา  12 อัตรา
9. คณิตศาสตร์  12 อัตรา
10. สังคมศึกษา 3 อัตรา
11 ดนตรีไทย  4 อัตรา
12. นาฏศิลป์ไทย 1 อัตรา
13. ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 อัตรา
14. นาฏศิลป์ 1 อัตรา
15. ดนตรีสากล  1 อัตรา
16. ศิลปศึกษา 3 อัตรา
17. ทัศนศิลป์ 3 อัตรา
18. คหกรรม  3 อัตรา
19. แนะแนว  5 อัตรา
20. บรรณารักษ์  3 อัตรา
21. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
22. อุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
23.คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
24. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 6   อัตรา
25. เกษตรกรรม 2 อัตรา
26. ฟิสิกส์ 3 อัตรา
27. เคมี 3 อัตรา
28. ชีววิทยา 2  อัตรา
รวม 211 อัตรา

ที่มา : เพจครูหนึ่งจักรยาน


You might also like