Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.มหาสารคาม เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 81 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  ทั้งสิ้่น 81 อัตรา ดังนี้

1. ปฐมวัย จำนวน 17 อัตรา

2. การประถมศึกษา จำนวน 6 อัตรา

3. คณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา

4. วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

5. ศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา

6. ภาษาอังกฤษ จำนวน 14 อัตรา

7. สังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

8. ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

9. ภาษาไทย จำนวน 12 อัตรา

10. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

11. สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

12. พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

13. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

14. คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ที่มา : เพจครูบรรจุใหม่


You might also like