Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.ศรีสะเกษ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 25 อัตรา

Advertisement

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 25 วิชาเอก 25 ตำแหน่ง โดยกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก และจำนวนตำแหน่งว่าง ดังนี้

1) คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

2) ปฐมวัย   จำนวน 1 อัตรา

3) ประถมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

4) ภาษาไทย   จำนวน 1 อัตรา

5) ดนตรีศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

6) ดนตรีไทย   จำนวน 1 อัตรา

7) ดนตรีสากล   จำนวน 1 อัตรา

8) ศิลปศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

9) ศิลปะ   จำนวน 1 อัตรา

10) นาฎศิลป์   จำนวน 1 อัตรา

11) สุขศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

12) บรรณารักษ์   จำนวน 1 อัตรา

13) เกษตร   จำนวน 1 อัตรา

14) วัดผลการศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

15) การศึกษาพิเศษ   จำนวน 1 อัตรา

16) ภาษาฝรั่งเศส   จำนวน 1 อัตรา

17) ภาษาเกาหลี   จำนวน 1 อัตรา

18) ภาษาเขมร   จำนวน 1 อัตรา

19) ภาษาญี่ปุ่น   จำนวน 1 อัตรา

20) ภาษาอังกฤษ   จำนวน 1 อัตรา

21) ภาษาจีน   จำนวน 1 อัตรา

22) สังคมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

23) คอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา

24) ดนตรี   จำนวน 1 อัตรา

25) วิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา

ที่มาของข้อมูล :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dy0X5VhOoRu5BvbsJZQ2arv2T3gzNCpnOg5q4Fr85i0/htmlview#gid=737527516


You might also like