Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.สิงห์บุรี ลงนามคำสั่งให้ ผอ.ปล้นทอง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ศธจ.สิงห์บุรี ลงนามคำสั่งให้ ผอ.ปล้นทอง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

Advertisement

ศธจ.สิงห์บุรี ลงนามคำสั่งให้ ผอ.ปล้นทอง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

 

เพิ่มเพื่อน

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากนายธนู อักษา ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สิงห์บุรี ว่า ได้ลงนามใน คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 3/2563 ให้ นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 4091 รับเงินเดือนในอันดับชำนาญการชั้น 28,430 บาท

Advertisement

ซึ่งถูกกล่าวหาได้ประทุษร้ายร่างกายและชีวิตของผู้อื่นโดยผิดกฎหมายจนผู้ถูกกระทำเกิดความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 ซึ่งมีมูลความจริงเป็นที่ประจักษ์พิจารณาแล้วเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103/ มาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย.2560 ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้อ 2 ประกอบกับข้อ 3(1)

Advertisement

ให้ นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563  ทั้งนี้การมีคำสั่งดังกล่าวออกมาแสดงให้เห็นชัดว่า ศธ.จะไม่ช่วยเหลือ หรือคิดที่จะอุ้มบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงเช่นนี้อย่างเด็ดขาด.

 

ติดตามอ่านต่อที่…

 

ขอบคุณที่มา  At HeaR

You might also like