Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.หนองบัวลำภู เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 114 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา สังกัดสพป.หนองบัวลำภู เขต 1, สพป.หนองบัวลำภู เขต1 และสพม.19 จำนวน ทั้งสิ้่น 114 อัตรา ดังนี้

1. ภาษาไทย จำนวน 24 อัตรา

2.ภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา

3. วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

4. คณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา

5. สังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

6.พลศึกษา จำนวน 5 อัตรา

7. ดนตรี จำนวน 2 อัตรา

8. ปฐมวัย จำนวน 12 อัตรา

9. ประถมศึกษา จำนวน 9 อัตรา

10. ภาษาจีน จำนวน 7 อัตรา

11. ภาษาญี่ปุ่น จำนววน 3 อัตรา

12. เกษตร จำนวน 3 อัตรา

13. สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา

14. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

15. ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

16. ดุริยางคศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

17. บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

18. ชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา

19. คหกรรม จำนวน 3 อัตรา

20. อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

21. จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 4 อัตรา

22. วัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ขอบคุณที่มา : คุณสุรีรัตน์ บุญหล้า

 


You might also like