Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.เชียงราย เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 123 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น ๑๒๓ อัตรา ดังนี้

๑. เกษตรกรรม ๒ อัตรา

๒. คหกรรม ๑ อัตรา

๓. คณิตศาสตร์ ๑๑ อัตรา

๔. คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

๕. ดนตรีศึกษา ๔ อัตรา

๖. นาฏศิลป์ ๓ อัตรา

๗. บรรณารักษ์ ๑ อัตรา

๘. ปฐมวัย ๑๖ อัตรา

๙. ประถมศึกษา ๑๖ อัตรา

๑๐. พลศึกษา ๕ อัตรา

๑๑. ภาษาไทย ๓๗ อัตรา

๑๒. ภาษาอังกฤษ ๑๕ อัตรา

๑๓. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ อัตรา

๑๔. ศิลปศึกษา ๑ อัตรา

๑๕. สังคมศึกษา ๓ อัตรา


รวม ๑๒๓ อัตรา

ที่มา : เพจครูหนึ่งจักรยาน


You might also like