Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.เพชรบูรณ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 85 อัตรา

Advertisement

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชา  รวมทั้งสิ้่น 85 อัตรา ดังนี้

๑. การประถมศึกษา ๒๖ อัตรา
๒. การศึกษาปฐมวัย ๒๐ อัตรา
๓. ภาษาไทย ๑๔ อัตรา
๔. คณิตศาสตร์ ๖ อัตรา
๕. สังคมศึกษา ๓ อัตรา
๖. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ อัตรา
๗. พลศึกษา ๒ อัตรา
๘. เคมี ๑ อัตรา
๙. ดนตรีไทย/ดนตรีพื้นเมือง ๑ อัตรา
๑๐. ภาษาจีน ๑ อัตรา
๑๑. แนะแนว ๑ อัตรา
๑๒. การเงิน/การบัญชี ๑ อัตรา
๑๓. นาฏศิลป์ ๑ อัตรา
๑๔. ดนตรีศึกษา ๑ อัตรา
๑๕. ภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา
๑๖. คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

ที่มา : กลุ่มบริหารบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์


You might also like