Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธจ.เลยคุมเข้มทุกสนามสอบ เด็กจบใหม่ประลองสอบสนามแรกคึกคัก

Advertisement

ที่สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 ดร.รอง ปัญสังกา อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังวัดเลย เปิดเผยว่า ศธจ.เลย เปิดสอบ 85 อัตรา ใน 23 กลุ่มสาขาวิชาเอก มีผู้สมัครรวม 3,417 คน สอบระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน แบ่งสนามสอบออกเป็น 3 สนาม คือ สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.19 และสนามสอบโรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1 โดยกำชับให้ใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตตั้งแต่การแต่งกายให้สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม ไม่ให้นำกระเป๋า สร้อยแหวนนาฬิกา หรือวัสดุโลหะขึ้นอาคารสอบโดยเด็ดขาด และทุกคนต้องผ่านการสแกนร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

น.ส.ทิพาภรณ์ เมฆประยูร (ส้ม) และน.ส.ทิพย์สุดา ชามนตรี (อีฟ) ผู้เข้าสอบ กล่าวว่า เพิ่งเรียนจบคณะคุรุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกสอบที่จังหวัดเลยเนื่องจากไม่ไกลบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ปีนี้ ศธจ.เลย มีอัตราว่างในกลุ่มวิชาภาษาไทยมากถึง 12 อัตรา และได้ตรวจสอบผู้ขึ้นบัญชีในปีที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวตลอด จึงเลือกมาสอบที่เลย หากสอบไม่ได้ ก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการสอบ

นายนำไทย ศรีบรรเทา และนายอุ้มบุญญฤทธิ์ โพธิ์มณี ผู้เข้าสอบที่เพิ่งจบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี คุรุศาสตร์บัณฑิต จากมรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ทำข้อสอบไม่ค่อยได้ เนื่องจากเพิ่งสอบครั้งแรก ไม่มีประสบการณ์จึงอ่านหนังสือมาไม่ตรงกับเนื้อหาข้อสอบ

ขอขอบคุณที่มาของข่าวและภาพ : มติชนออนไลน์

You might also like