Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ. กำชับพา นักเรียน ไปทัศนศึกษา ต้องเน้นปลอดภัย

Advertisement

เพิ่มเพื่อน
ปลัด ศธ.แจงระเบียบและประกาศ ศธ.เกี่ยวกับเรื่องพานักเรียนไปทัศนศึกษา-ออกนอกสถานที่ชี้มีความรัดกุมดีแล้ว ยอมรับเสียใจกับอุบัติเหตุคณะครู-นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนา สั่งต้นสังกัดส่งหนังสือกำชับทุกโรงเรียนอีกครั้งพาเด็กไปไหนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Advertisement

Advertisement

 วันนี้ (9 มี.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ทัศนศึกษาของคณะครู-นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ตกเหวทางเชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ อุทยานแห่งชาติทับลาน มรดกโลก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จนเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากว่า ตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ศธ.ได้มีการกำชับสถานศึกษามาโดยตลอดว่าในการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วย การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 และประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรกของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการตรวจสอบระเบียบดังกล่าวพบว่ามีความครอบคลุม และวิธีการปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องมีครูควบคุมการเดินทาง โดยครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน ถ้าเป็นนักเรียนหญิงให้มีครูหญิงคุมไปด้วย ให้เลือกยานพาหนะที่อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เลือกพนักงานขับรถที่มีความชำนาญในเส้นทาง และต้องเป็นไปตามความสมัครใจเพื่อไปทำกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ ทัศนศึกษาไม่ใช่พาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพ หรือ จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการวัดผลให้คะแนน เป็นต้น
                
ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลชมรมไทยปลอดภัย ระบุว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นภัยที่คร่าชีวิตเด็กไทย มากกว่า 2,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 16-18 ปี เป็นเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยเกิดอุบัติเหตุมากในช่วงปิดภาคเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ และหลังเลิกเรียน ในจำนวนนี้ปี 2558 มีนักเรียนเสียชีวิตจากรถทัศนศึกษา และรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน 25 ราย ปี 2559 มีนักเรียนเสียชีวิต 10 ราย ทั้งนี้ ยังไม่รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในปี 2560อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ เริ่มทยอยปิดภาคเรียนแล้วและมีการจัดกิจกรรมพาเด็กไปทัศนศึกษา ดังนั้น ศธ.จะให้ต้นสังกัดส่งหนังสือกำชับไปยังสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความปลอดภัย และต้องคัดเลือกผู้ขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางจริงๆ…
You might also like