Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.คิดลดวงเงินกู้ เชื่อแก้หนี้ครูได้ตรงจุด

Advertisement

ศธ.คิดลดวงเงินกู้เชื่อแก้หนี้ครูได้ตรงจุด
“ณรงค์” ชี้หนี้สินครูไม่ได้เกิดจากการเป็นครู
แต่เป็นเพราะครูกู้เงินได้ง่ายและเยอะ บอร์ดสกสค.เล็งจำกัดวงเงินกู้
ช.พ.ค.พร้อมลดสวัสดิการก่อหนี้ของครู

เพิ่มเพื่อน

 วันนี้ ( 7 ก.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)
กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารออมสิน
ออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า
มาตรการดังกล่าวจะเน้นเรื่องการสร้างความรู้เรื่องวินัยทางการเงินให้แก่ครู
เพราะปัญหาหนี้สินครูไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพครู
แต่เป็นเพราะครูมีโอกาสกู้ยืมเงินได้ง่ายและได้เงินก้อนใหญ่ เช่น
โครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ช.พ.ค.)ที่ให้วงเงินกู้สูงมาก
ซึ่งครูอาจกู้เงินไปลงทุนทำธุรกิจอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูแล้วขาด
ทุน เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุคือ
ทำอย่างไรที่จะควบคุมการกู้เงินให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายคืน
และมีเงินเหลือพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ซึ่งที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ก็มีการหารือเพื่อลดวงเงินกู้ลงมา
รวมทั้งต้องลดโครงการสวัสดิการอื่น ๆ ที่ทำให้ครูมีหนี้ได้ง่ายด้วย

Advertisement

Advertisement

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อสรุปว่า
จะต้องแบ่งลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มลูกหนี้วิกฤตรุนแรง คือ
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดี
ขาดความสามารถในการชำระหนี้ จะให้ชะลอการฟ้องดำเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน
3 ปี แต่ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
และให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปีแต่ให้ชำระเงินต้น เมื่อครบ 3
ปีให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อๆ ไป 2.
ลูกหนี้ใกล้วิกฤต คือลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ เกิน 12
งวดติดต่อกันนับถึงวันที่ 1 มิ.ย.2558
โดยให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี
แต่ให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ เมื่อครบ 2 ปี
ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป 3.
ลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกันนับถึงวันที่ 1 มิ.ย.2558
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร และกลุ่มสุดท้ายลูกหนี้ปกติ
คือ ลูกหนี้ที่ยังไม่ผิดนัดชำระ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
แต่ให้ชำระดอกเบี้ย

“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการบำนาญสังกัด
ศธ.ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน
และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้รับรอง ภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้
โดยมีข้อแม้ว่าคนที่ร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม
และหากมีพฤติกรรมผิดนัดชำระอีกจะไม่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการในระยะต่อ
ไป”ปลัดศธ.กล่าว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like