Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.จับตา ‘ม.รัฐ-เอกชน’ อีกกว่า 10 แห่งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รับ น.ศ.เกิน

Advertisement

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา
ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน
มีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)
จำนวน 2,500 คน
เพราะตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้งให้สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบนั้น
สัปดาห์หน้าคุรุสภาจะมีหนังสือแจ้งไปยังสภา มกธ.ให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว
เท่าที่ทราบสภา มกธ.รู้อยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ถึง
2,500 คน แต่แจ้ง สกอ.เพียง 500 คน และเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
คุรุสภาได้แจ้งให้สภา มกธ.ชี้แจงเรื่องนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
ซึ่งมหาวิทยาลัยอธิบายว่ามีศักยภาพ ทั้งอาคาร สถานที่
และอาจารย์ประจำหลักสูตร

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

“นอกจากนี้ พบว่ามีมหาวิทยาลัยอีกมากกว่า 10
แห่ง ที่ตรวจพบว่ารับนักศึกษาเกินกว่าที่แจ้ง สกอ.รับทราบนั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน
บางแห่งอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก ศธ.ก็มี งานนี้รัฐมนตรีว่าการ
ศธ.ประกาศชัดเจนว่าจะไม่เยียวยา
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้” นายชัยยศกล่าว

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 2 มิ.ย. 2559

You might also like