ศธ.ชู”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ผลงานเยี่ยม

398

ศธ.ชู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผลงานชิ้นเยี่ยม ตามมาด้วยโครงการ ป.4
อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี และการจับคู่อาชีวะกับเอกชนจนเป็นระบบทวิภาคี
โดยดูรายละเอียดผลงานได้ที่นิทรรศการผลงานรัฐบาลริมคลองผดุงกรุงเกษม


นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า
ในการแถลงผลงานในรอบ 1 ปี ผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
การดำเนินการที่ทำมาตลอด ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน, โครงการนักเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ ใน 1 ปี, การยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี,
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาที่จบแล้วจะได้วุฒิบัตร 2 ใบ,
การจัดการอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่ขาดแคลน,
การกระจายเทคโนโลยีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนการสอน,
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ,
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท),
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ”,
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,
และการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 ธันวาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ก็จะแถลงผลงานอย่างละเอียดที่
ศธ.ด้วย

เพิ่มเพื่อน

“ทั้งนี้ ผลงานต่างๆ ของ
ศธ.ได้จัดอยู่ในนิทรรศการผลงานของรัฐบาลบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม
ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ารับชมได้” ปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์