ศธ.ตัดโอนงบฯ ปี 63 ตาม มติ ครม.  3.3 พันล้าน ช่วย มาตรการโควิด

2773
ศธ.ตัดโอนงบฯ ปี 63 ตามมติ ครม.  3.3 พันล้าน ช่วย มาตรการโควิด
ศธ.ตัดโอนงบฯ ปี 63 ตาม มติ ครม.  3.3 พันล้าน ช่วย มาตรการโควิด

ศธ.ตัดโอนงบฯ ปี 63 ตาม มติ ครม.  3.3 พันล้าน ช่วย มาตรการโควิด

วันนี้ (27เม.ย.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน โดยจะนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ…. เพื่อเป็นการรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นั้น

ภาพรวมในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับงบฯ ปี 2563 จำนวน 134,260,291,620 บาท และจะมีการตัดโอนงบฯ ตามมติ ครม.ดังกล่าว จำนวน 3,326,237,816.43 บาท แบ่งเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จำนวน 297,559,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2,500,097,450 บาท  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 464,647,646.67 บาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 10,500,000 บาท และหน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชน จำนวน 53,433,719.76 บาท

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของ สป. แบ่งเป็น สป. จำนวน 140,553,800 บาทสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 131,046,900 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 17,930,900 บาท สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 8,027,400 บาท

อย่างไรก็ตาม การโอบงบฯ ดังกล่าว จะไม่มีการนำงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุนมาคิดรวมด้วย แต่เป็นการคิด
จากงบลงทุน งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ที่ไม่มีข้อผูกพัน จำนวนร้อยละ 10 ของงบฯ ทั้งหมด เพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ ต่อไป

ลิ้งก์ที่น่าสนใจ…
เช็กที่นี่ !! มาตรการช่วยเหลือ /เยียวยาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
เช็กด่วน ! กยศ. คลอด  8 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ โควิด-19
เช็ก! การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2563 ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จาก โควิด-19
ศธ.ออก13 มาตรการเข้มสกัดโควิด-19 ห้ามข้าราชการ นักเรียน เดินทางไปต่างประเทศ หรือแม้แต่มีญาติคนในครอบครัวเดินทางไป ก็ต้องพักรอดูอาการที่บ้าน 14วัน

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และอ่านต่อได้ที่  ไทยโพสต์ออนไลน์  วันที่ 27  เม.ย. 2563