Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.ตั้งคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษา

Advertisement

“ธีระเกียรติ” เผย นายกฯ ห่วงผลประเมินพิซ่าเด็กไทยต่ำ เร่ง ศธ.หาทางแก้ไข พร้อมตั้งคณะทำงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทันที
เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (15 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้พูดถึงข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หริอ พิซ่า ของเด็กไทยที่มีคะแนนต่ำกว่าประเทศเวียดนามและสิงคโปร์  และต้องการให้ ศธ.แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้มอบหมายให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ตั้งคณะทำงานร่วมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยนำคะแนนพิซ่ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน

Advertisement

 
“การแก้ไขปัญหาคะแนนพิซ่าต่ำ ไม่ใช่แก้ที่ตัวข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยไปดูว่า โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นทีห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาส มีครูและสื่อการเรียนเพียงพอหรือไม่ เพราะผลคะแนนพิซ่าที่ออกมานั้น ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ เพราะเด็กที่ทำคะแนนได้สูงจะมาจากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น ทั้งที่โรงเรียนเหล่านี้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั้งประเทศ ดังนั้นจะโทษว่าหลักสูตรไม่มีคุณภาพคงไม่ได้” นพ.ธีระเกียรติกล่าว  …
You might also like