ศธ.ตั้งเป้า นักเรียน ป.4 ทุกคน ต้องอ่านออก-เขียนได้

517

   พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์
เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,

นายการุณ

สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
225 เขตพื้นที่การศึกษา

เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 10/2559 และ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 22
มีนาคม 2559 ได้แจ้งในที่ประชุมในหัวข้อ

การอ่านออกเขียนได้ แม้ว่าตอนนี้นักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะลดลงแล้ว แต่ต้องการให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขยายเป้าหมายการดำเนินโครงการไปถึงนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ด้วย หมายความว่าต้องการให้ตั้งเป้าหมายใหม่ โดยให้นักเรียนที่ขึ้นไปเรียนชั้น ป.4 ทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ หากจะต้องเพิ่มเติมอัตราครูภาษาไทยก็จะต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการอ่านเพิ่มเติม ที่มิใช่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่นักเรียนจะต้องอ่านเข้าใจด้วย เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตั้งรับให้ดี

อ่านเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่ : ตรวจสอบที่นี่! 11 โครงการเร่งด่วน ของศธ. หลังปรับโครงสร้างฯ