ศธ.ถก สปท.-สนช.ให้คนที่อยากเป็นครูต้องสอบโอเน็ตเพื่อวัดความรู้ก่อนสอนเด็ก

542

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ศธ.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือปฏิรูปการศึกษาร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ทั้ง ศธ., สปท. และ
สนช.ต่างมีความเห็นส่วนใหญ่ตรงกันในแนวทางการปฏิรูป
โดยวันนี้ได้ข้อสรุปของการทำงานว่า การทำงานเชิงนโยบายในส่วนที่ตนดูแล เช่น
การประเมิน การประกันคุณภาพ จะขอให้ สปท.มาเข้าร่วมในการประชุมด้วย
อีกทั้งขอให้คณะอนุกรรมาธิการของ สปท.เข้ามาอยู่ในคณะการทำงานต่างๆ ของ
ศธ.เพื่อช่วยขับเคลื่อนและให้คำชี้แนะการพัฒนาครูในระบบต้องทำให้เป็น
รูปธรรม จับต้อง และวัดผลได้จริง จากนี้จะพัฒนาครูเรื่องอะไร ครู
และคนที่จะไปฝึกหัดครู ก็จะต้องวัดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องไปสอนเด็กด้วย เช่น
จะสอนให้เด็กได้คะแนนเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์
ครูที่มาอบรมก็ต้องไปทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
เหมือนกับเด็กด้วย เพื่อทดสอบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะสอน

น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมาธิการด้านการศึกษา สปท.กล่าวว่า
สปท.ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการดูแลการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่
1.ดูแลการทำงานทางด้านระบบ การปฏิรูประบบเรียนรู้
รวมถึงความรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.
2.ดูแลปฏิรูปการจัดการ 3.ดูแลระบบการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา และ
4.ดูแลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง สปท.ได้หารือร่วมกับ
ศธ.มาโดยตลอด
เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของ
ศธ.จะได้เกิดผลสำเร็จภายในระยะเวลาอันจำกัด

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2559