ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

2628

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!
ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอน

เพิ่มเพื่อน

โดยระยะแรก เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับโรงเรียนพักนอน ตามโครงการ Sandbox : Safety zone in School ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 ส่วนระยะที่ 2 เริ่มในเดือน ก.ย. นี้ สำหรับโรงเรียนไป – กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ครู – บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน – ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) หรือเรียนแบบออนไลน์ (Online) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก https://moe360.blog/2021/09/28/criteria-for-opening-school

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่! จาก ไทยคู่ฟ้า

——————-
Website : www.thaigov.go.th
Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)