Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9

Advertisement

0

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ