ศธ.ปัดฝุ่น ฟื้นข้อสอบอัตนัย

396

    ให้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ช่วยวางระบบ-ทดลองนำร่องโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นป.6
“ธีระเกียรติ”
เผยเตรียมผลักดันให้ใช้ข้อสอบอัตนัยโดยให้มหาวิทยาลัยเคมบริจด์ช่วยวางระบบ
ตั้งแต่การออกข้อสอบยันตรวจข้อสอบ นำร่องสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6
ในวิชาภาษาไทยก่อน ตั้งเป้าสร้างความเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เด็กคิด
วิเคราะห์เป็น
    นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
ทีมงานจากทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เข้ามาช่วยดูระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
และจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและวิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาและเติม
เต็มระบบการศึกษาของไทยให้สมบูรณ์มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินภายในรูปแบบการประเมิน การวัดมาตรฐาน
และข้อสอบที่ใช้วัดผลต่างๆ ประมวลออกมาเป็นข้อให้ง่ายแก่การสร้างความเข้าใจ
และลงมือปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย
ซึ่งในครั้งนี้จะรวมไปถึงการใช้ข้อสอบอัตนัยที่จะเริ่มใช้ 20%
ในการสอบวิชาภาษาไทยในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
เพราะแน่นอนว่านี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการใช้อัตนัย
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็เคยมีประสบการณ์อยู่บ้าง
แต่ไม่มาก เหตุที่จะต้องเริ่มสอบอัตนัยเพียง 20% นำร่องไปก่อน
ก็เพราะว่าหากมีข้อผิดพลาดในบางส่วนเกิดขึ้นก็ยังจะสามารถควบคุมได้
แต่ตนค่อนข้างมั่นใจในความสามารถของมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ว่าจะไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

    “ผมเชื่ออย่างที่สุดว่าการที่
สทศ.เปลี่ยนข้อสอบมาเป็นข้อสอบแบบอัตนัยนั้น
จะส่งผลให้โรงเรียนต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับข้อสอบ
ที่ใช้วัดผล ซึ่งข้อสอบอัตนัยจะสร้างความสามารถให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์ในคำถาม ตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ไม่ใช่ท่องจำเนื้อหาและนำไปตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
ทั้งยังเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้อสอบอัตนัยคือ
ระบบการตรวจข้อสอบ ที่จะต้องยุติธรรม มีความเป็นธรรมมาก
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ก็จะเข้ามาช่วยดูและแนะวิธีพัฒนาคนที่จะเข้ามา
ทำหน้าที่ในการตรวจข้อสอบตรงนี้ด้วย” รมช.ศธ.กล่าว.

แหล่งที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์