ศธ.ปูพรมเชื่อมโยง “ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต” ให้โรงเรียน

995
ศธ.ปูพรมเชื่อมโยง “ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต” ให้โรงเรียน
ศธ.ปูพรมเชื่อมโยง “ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต” ให้โรงเรียน

ศธ.ปูพรมเชื่อมโยง “ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต” ให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพิ่มเพื่อน

เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ และร่วมส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพทุกที่ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมและระบบสื่อสารความเร็วสูงของทั้ง 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ NEdNet USO ของ กสทช.และ UniNet ของอว.

ซึ่งในส่วน ศธ.จะได้รับประโยชน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะถูกใช้พื้นที่สถานศึกษาเป็นที่ตั้งของระบบ USOnet และจะนำระบบ USOnet มาเชื่อมต่อโครงข่ายสัญญาณกับระบบ USOnet ที่โรงเรียนใช้งานอยู่ก่อนแล้ว เพื่อเพิ่มระบบการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น

พร้อมกับการติดตั้งระบบการใช้งาน WIFI ฟรีในสถานศึกษา และจะทำให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะมีสถานศึกษากว่า 10,000 แห่งที่เริ่มดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าวได้ทันที และภายในปีงบประมาณ 2565 จะปูพรมการใช้งานให้ครบทุกสถานศึกษา.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จากศธ.ปูพรมเชื่อมโยง “ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต” ให้โรงเรียน At_HeaR