ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’ ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร

1988
ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’  ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร
ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’ ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร

ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’  ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร

ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’  ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร เมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.) ดิฉันได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ร่วมกับผู้แทนจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

‘สถานศึกษาปลอดภัย’ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องลงมือทำอย่างจริงจัง โดยเราได้พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านกายภาพ ด้านจิตใจ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวดิฉันเองก็เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนจากจังหวัดสระแก้ว ทำให้ดิฉันเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดกับโรงเรียนในต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละปี พบว่า ลูกหลานของเราประสบอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ถูกไฟดูด อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ อยู่เสมอ และยังไม่รวมไปถึงการถูกทำร้ายทางร่างกายและทางจิตใจ และการถูกล่วงละเมิดในลักษณะต่าง ๆ

‘ความปลอดภัยในสถานศึกษา’ จึงไม่ใช่ ‘เรื่องใหม่’ แต่เป็น ‘เรื่องที่ต้องลงมือทำ’ อย่างจริงจัง ซึ่งดิฉันขอผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ทางกระทรวงฯ จึงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center ขึ้นมา เพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบรอบด้าน โดยขับเคลื่อนด้วยหลัก 3 ป. ได้แก่ ‘ป้องกัน’ ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อตัวบุคคลหรือต่ออาคารสถานที่ ‘ปลูกฝัง’ ให้เด็ก ๆ ของเรารู้วิธีเอาตัวรอด สอนวิชาชีวิต ที่สำคัญไม่น้อยกว่าการสอนวิชาการ และ ‘ปราบปราม’ การกระทำผิดอย่างจริงจัง เน้นเยียวยาแก่ผู้เสียหายเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เราจะนำ Big Data เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหลายหน่วยงานก็จะช่วยให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาได้รอบด้านและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในข้างต้นนี้ เป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้น พวกเรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ‘ความปลอดภัยในสถานศึกษา’ เกิดขึ้นมาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะ และในเร็ว ๆ นี้ เราจะมีความคืบหน้าในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ติดตามกันได้ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก ศธ. มุ่งผลักดัน ‘MOE Safety Center’ ดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบครบวงจร เพจ ตรีนุช เทียนทอง