ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม

546

ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม

ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม
ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม

29 มิถุนายน 2565 / ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้กำลังมีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ เช่น การสอบคัดเลือกผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง 38 ค.(2) ซึ่งมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก

ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม
ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายและสั่งการขั้นเด็ดขาด ให้ผู้บริหารทุกระดับ ถือหลักธรรมาภิบาล ให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน การดำเนินการทุกอย่าง ทุกขั้นตอน จะต้องโปร่งใส ปราศจากการใช้เส้นสาย และห้ามไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาด เพราะ ศธ. เป็นกระทรวงที่ต้องเป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องดีงาม

จึงเน้นย้ำไปถึงผู้เข้าสอบทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง 38 ค.(2) ขอให้เชื่อมั่นในระบบของ ศธ. ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้วางระบบความเป็นธรรมทุกขั้นตอน ขออย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีผู้ใด กลุ่มใด ที่แอบอ้างว่าจะสามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือเข้าสู่ตำแหน่งได้ หากมีข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลใดติดต่อมาว่าสามารถช่วยเหลือได้ ขอให้แจ้งมายัง ศธ.ได้ทุกช่องทาง หรือโทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ http://www.1579.moe.go.th เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ประพฤติชั่วต่อไป

ในส่วนของการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการครูทั่วประเทศ จึงขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่าได้หลงเชื่อ ว่าจะมีกลุ่มคนที่สามารถช่วยเหลือได้ ยิ่งการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับตำแหน่งตามที่มีกระแสข่าวกันนั้น ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบการศึกษาของ ศธ. เป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีข้อมูลขอให้แจ้งมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้แอบอ้างนั้น ๆ ต่อไป

โฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรหลัก จึงขอให้ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการดำเนินการของ ศธ.ที่ยึดมั่นอยู่ในระบบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่เชื่อมั่นศรัทธาให้กับบุคลากรและประชาชนต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565