Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.ย้ำ! สอบบรรจุครูผู้ช่วยเร็วขึ้น 15 วัน ไม่กระทบโรงเรียนเอกชน

Advertisement

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14
มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการการสอบบรรจุครูของ สพฐ.
ที่จะจัดสอบในช่วงระหว่างภาคเรียนนั้น
ซึ่งเป็นข้อกังวลของโรงเรียนเอกชนเสมอมา เพราะเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ที่ไม่สามารถหาครูมาทดแทนได้ทัน ซึ่ง สพฐ.
ได้เตรียมการปรับระบบการสอบและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วยให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนเมษายนนี้
(หรือเร็วขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15 วัน)
เพื่อให้โรงเรียนเอกชนหาครูมาทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
ส่วนการบรรจุครูทดแทนการเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนั้น สพฐ.
จะได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like