ศธ.รื้อกรรมการร่างหลักสูตรพื้นฐาน

449

ปลัด ศธ.เผย
“ดาว์พงษ์”สั่งรื้อคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหตุอุ้ยอ้ายและทำงานช้า ซอยใหม่แบ่งกรรมการเป็น 3 คณะ
พร้อมกำชับจ้างออแกไนเซอร์ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:00 น.

    วันนี้ (25 พ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)ได้รายงานความคืบหน้าการยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับใหม่ แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย รมว.ศธ.
ได้สั่งการให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตร
จากเดิมที่มีชุดเดียวและมีการพิจารณาหลักสูตรในภาพรวม
เป็นให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด
และมอบให้ตนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการในแต่ละชุดต่อไป

    “ที่ต้องปรับคณะกรรมการอำนวยการฯชุดใหญ่ เป็น ชุดเล็ก3 ชุด
เพราะองค์ประกอบชุดใหญ่มีคนมากการทำงานอุ้ยอ้ายเป็นไปได้ช้า
ที่ประชุมจึงให้ปรับให้เล็กลง ซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการย่อย 3 ชุด
จะประกอบด้วย ชุดแรกเกี่ยวกับให้ข้อมูล
คำแนะนำว่าในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะต้องสอนเรื่องใดบ้าง
ซึ่งอาจจะต้องเชิญกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วม
ชุดที่สอง ทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร และ ชุดที่ 3
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อนำหลักสูตรไปใช้
นอกจากนี้ผมได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามด้วย” ปลัด
ศธ.กล่าว

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ รมว.ศธ.
ได้กำชับเรื่องการจ้างบริษัทออแกไนเซอร์เข้ามาจัดงานให้หน่วยงานต่างๆด้วย
ว่า ไม่ได้ห้ามเรื่องการจ้างออแกไนเซอร์
เพียงแต่ขอให้การจ้างต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า
ขณะเดียวกันงานใดที่หน่วยงานสามารถทำเองได้ก็ขอให้ดำเนินการเอง
โดยที่ผ่านมาตนได้ขอความร่วมมือให้ทุกองค์กรหลักส่งข้อมูลการจัดกิจกรรม
ต่างๆเข้ามา ซึ่งขณะนี้ทาง สพฐ. ได้ส่งมาเรียบร้อย
แต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียด ส่วนองค์กรหลักอื่นๆคาดว่าจะทยอยส่งตามมา
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่ ศธ.เคยมีประกาศ ศธ. เรื่อง
มาตรการควบคุมการจัดทำโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนจัดงาน
งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ ในสมัย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรมว.ศธ.
ซึ่งกำหนดไว้ว่ากิจกรรมใดที่ใช้งบประมาณเกิน 1ล้านบาท
จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรมว.ศธ.นั้น
เวลานี้ประกาศดังกล่าวยังบังคับใช้อยู่.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:00 น.