ศธ.ลุยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน !!! 5 เดือน ต้องเห็นผล

1226
ศธ.ลุยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน !!! 5 เดือน ต้องเห็นผล
ศธ.ลุยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน !!! 5 เดือน ต้องเห็นผล

ศธ.ลุยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน !!! 5 เดือน ต้องเห็นผล

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มีตนเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 7 ข้อ ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมภายใน 5 เดือน สำหรับนโยบายเร่งด่วน 7 ข้อ

ได้แก่ 1.ความปลอดภัยของผู้เรียน ได้มอบหมายให้สป.ศธ.เป็นผู้รับผิดชอบ ที่จะต้องจัดให้มีกระบวนการในการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา มีระบบที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที และมีระบบการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเพื่อน

2.หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ โดยภายในเดือนกันยายนนี้หลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงจะต้องเสร็จสิ้น

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า 3.ข้อมูลBig Data มี สป.ศธ.เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการออกแบบระบบที่สามารถประมวลข้อมูล ได้แม่นยำ รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์

4.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) มีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อมุ่งเป้าสร้างวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

5.พัฒนาทักษะทางอาชีพ มอบสอศ.และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมดำเนินการ

6.การศึกษาตลอดชีวิต มี กศน.รับผิดชอบหลักในการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

และ7.การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สพฐ.รับผิดชอบในการดำเนินงาน

“หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจะต้องกลับไปออกแบบการทำงาน สำหรับนโยบายหลัก 12 ข้อแต่ละหน่วยงานจะต้องปรับวงเงินกรอบการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ด้วยเพราะเป็นแผนการทำงานระยะยาว” ดร.สุภัทร กล่าว.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #กระทรวงศึกษาธิการ #ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR