ศธ.วางแผนจัดการแก้ปัญหาหนี้ครู ลดดอกเบี้ย-รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ

1401
ศธ.วางแผนจัดการแก้ปัญหาหนี้ครู ลดดอกเบี้ย-รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ
ศธ.วางแผนจัดการแก้ปัญหาหนี้ครู ลดดอกเบี้ย-รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ

ศธ.วางแผนจัดการแก้ปัญหาหนี้ครู ลดดอกเบี้ย-รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเฉพาะ โดยวางแผนรูปแบบวิธีแก้ปัญหาว่ามีกี่วิธี ซึ่งเบื้องต้นมี 4-5 รูปแบบ ศธ.ต้องมาดูว่ารูปแบบที่วางแผนไว้มีความซับซ้อนหรือไม่ สามารถขับเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องดังกล่าวต้องหารือกับทุกภาคส่วน

ศธ. กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาบรูณาการร่วมกัน โดยมอบหมายให้ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารมว.ศธ. หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนำรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ครูที่มีอยู่มากาง และวิเคราะห์ว่า แนวทางไหนเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด หรือมีแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือครูได้หรือไม่

“ปัจจุบันพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่จะอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่นๆ เบื้องต้นมีเป้าหมายว่าอยากจะลดดอกเบี้ยครูให้ได้ โดยเฉพาะครูที่เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพราะมีจำนวนมากที่สุด โดยเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่า จะมีแนวทางลดดอกเบี้ยให้ครูได้หรือไม่ เพราะครูถือเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีอาชีพเป็นหลักประกันชั้นดี แต่ยังเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ซึ่งแต่ละจังหวัดคิดดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่างๆ เพื่อหาแนวทางลดดอกเบี้ยให้ครู

เบื้องต้นทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบางแห่งไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์มาปล่อยกู้ให้ครูกู้อีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้องเก็บดอกเบี้ยสูง คณะทำงานจะนำแผนที่รองนายกฯทำมา เพื่อพิจารณาให้ตกผลึกก่อน อาจจะหาทางช่วยด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้ครูเป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ”

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลศธ.วางแผนจัดการแก้ปัญหาหนี้ครู ลดดอกเบี้ย-รีไฟแนนซ์ เป็นก้อนเดียวกันไว้กับธนาคารของรัฐ จาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์