ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม (ตรวจทุก 2 สัปดาห์)

1775

ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม (ตรวจทุก 2 สัปดาห์)

ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม
ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม

ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม (ตรวจทุก 2 สัปดาห์)

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จ.สระแก้ว โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังบูรพา และเปิดงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษา กศน.ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงเปิดกิจกรรมศักยภาพครูและผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งที่สำนักงาน กศน.สระแก้วถือเป็นต้นแบบของการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนได้เข้ารับบริการของ กศน.

ดังนั้นตนจึงอยากให้มีโมเดลลักษณะนี้ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงาน กศน.มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเสมอภาคในทุกพื้นที่ ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบ ActiveLearning นั้น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะเรื่องนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ดังนั้นศธ.จึงอยากแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง สำหรับประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..นั้นไม่ต้องกังวล ทั้งนี้เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้าเดือน พ.ย.นี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาแน่นอน เพราะเป็นกฎหมายสำคัญ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนยังมาตรวจเรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่จ.สระแก้วด้วยว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนพ.ย.นี้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพออย่างแน่นอน โดยปลายเดือนต.ค.นี้วัคซีนไฟเซอร์จะมาอีก 8 ล้านโดสสำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนนั้นได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกสองสัปดาห์ด้วย โดยเด็กนักเรียนที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลสามารถมาเรียนได้ตามปกติเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเปิดเรียนแล้วจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ศธ.วางแผนใช้ ATK ตรวจคัดกรอง นร.เปิดเทอม (ตรวจทุก 2 สัปดาห์) จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู