ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site

1587
ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site
ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site

ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ศธ.ได้ดำเนินการหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนในลักษณะ on site

โดยมีการหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ safety zone in school เป็นระยะๆพร้อมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ โดยมาตราการนี้จะมีการดำเนินการในลักษณะแซนบล็อก มีการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen test และดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น ซึ่งมาตรการในลักษณะนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในโรงเรียนพักนอนไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ และยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ก็ต้องมีการปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้น รวมถึงมีการกำชับครูไม่ให้สอนที่ต่อเนื่องจนเกินไปด้วยเนื่องพบนักเรียนประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งเรียนที่ต่อเนื่องมากเกินไป โดยครูอาจต้องปรับเปลี่ยนมีการแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการวัดและประเมินผล นั้น ทาง สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบจากกรรมการอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติร่วมกันว่านักเรียนสามารถรวมตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้มาวัดและประเมินผลร่วมกันได้หรือไม่.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site จาก At_Hear ข่าวจริงเข้าหู