ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ ให้นักเรียนกลับมาเรียนแบบ On Site

1145
ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ ให้นักเรียนกลับมาเรียนแบบ On Site
ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ ให้นักเรียนกลับมาเรียนแบบ On Site

ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ ให้นักเรียนกลับมาเรียนแบบ On Site

ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ ให้นักเรียนกลับมาเรียนแบบ On Site  สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ศธ.ได้ดำเนินการหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนในลักษณะ on site โดยมีการหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ safety zone in school เป็นระยะๆพร้อมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้

โดยมาตราการนี้จะมีการดำเนินการในลักษณะแซนบล็อก มีการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen test และดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น ซึ่งมาตรการในลักษณะนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในโรงเรียนพักนอนไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ และยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ก็ต้องมีการปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้น รวมถึงมีการกำชับครูไม่ให้สอนที่ต่อเนื่องจนเกินไปด้วยเนื่องพบนักเรียนประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งเรียนที่ต่อเนื่องมากเกินไป โดยครูอาจต้องปรับเปลี่ยนมีการแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการวัดและประเมินผล นั้น ทาง สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบจากกรรมการอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติร่วมกันว่านักเรียนสามารถรวมตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้มาวัดและประเมินผลร่วมกันได้หรือไม่.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At HeaR

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/