Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ. ออกประกาศ ปิด สถานศึกษา ทั่วประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้(18มี.ค.)เป็นต้นไป

ศธ. ออกประกาศ ปิด สถานศึกษา ทั่วประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้(18มี.ค.)เป็นต้นไป

Advertisement

ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ

 

เพิ่มเพื่อน

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปิดสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ศธ. ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

Advertisement

Advertisement

“ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงโรงเรียนกวดวิชานอกระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนติวเพื่อสอบแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนในช่วงซัมเมอร์ และโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ จะต้องปิดเรียนทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนตามประกาศฉบับนี้หากเป็นโรงเรียนเอกชนจะถูกยึดใบอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษา ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่นๆผู้บริหารก็จะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษ ทั้งนี้แม้จะประกาศปิดสถานศึกษาแต่ขอให้ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องต้องหยุดทำงานอยู่ที่บ้านด้วยไม่ใช่คิดว่าปิดสถานศึกษาแล้วตัวเองจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้”โฆษก ศธ.กล่าว

 

ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ
ปิดโรงเรียนทั่วประเทศ

17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:53 น.

 

ที่มาข่าวจาก ไทยโพสต์