ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

863

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม เตรียมความพร้อมให้การศึกษา

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม
ศธ.เดินหน้าต่อ พาน้อง กลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สิน ครู โรงเรียนคุณภาพผ่านการศึกษาไทยพร้อม

เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ผ่านความพร้อมใน 3 ด้าน

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

นักเรียนพร้อม

1.พาน้องกลับมาเรียน – ติดตามตัวเด็กตกหล่นและหลุดออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง โดยสามารถพาเด็กกลับมาเรียนได้สำเร็จกว่า 95% และเดินหน้าพาน้องกลับมาเรียนให้ได้ครบทุกคน

2.MOE Safety Center – ความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เราต้องทำให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีช่องทางแจ้งปัญหาความไม่ปลอดภัยที่สามารถสั่งการแก้ไขและติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ ศูนย์ CVM – ยกระดับหลักสูตรอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และอาชีพใหม่ ๆ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กอาชีวะเรียนจบมาแล้วพร้อมทำงานมากที่สุด

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

ครูพร้อม

4.แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา – ปลดหนี้ปลดภาระให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนมากขึ้น พร้อมติดอาวุธความรู้วินัยทางการเงินให้กับครูทั่วประเทศ

ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

โรงเรียนพร้อม

5.โรงเรียนคุณภาพ – ปรับรูปแบบการสอนแบบ ACTIVE Learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับห้องเรียนมากขึ้น และ Sharing resources ผนึกกำลังโรงเรียนแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพแต่ละด้านที่โดดเด่น มาร่วมสร้างการศึกษาที่มี ‘คุณภาพ’ ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้ว เพื่อให้การศึกษาของเราไม่กลับมาอยู่ที่เดิม

ลิงก์รับชมวีดีโอการศึกษาไทยพร้อมเดินหน้าต่อ

ขอบคุณที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบสถานศึกษาในระบบ​ DPA แนวการดำเนินการ ระบบ DPA ระบบdpa ว22/2565